Bestaat er een minimum en maximum leeftijd om pleegouder te worden?Bestaat er een minimum en maximum leeftijd om pleegouder te worden?

Hoe oud of hoe jong moet je zijn om pleegouder te worden? Welke voorwaarden over minimum en maximum leeftijd gelden?

Om pleegouder te worden, zijn er een aantal voorwaarden.  Sommigen daarvan zijn zeer expliciete wettelijke voorwaarden, t.t.z. het Vlaams pleegzorgdecreet legt die voorwaarden op. Anderzijds leggen de diensten voor pleegzorg (Pleegzorg Vlaanderen) een aantal voorwaarden op, bij wijze van invulling van die wetgeving. Dit is ook het geval bij de voorwaarden over de leeftijd om pleegouder te worden.

De minimum leeftijd om pleegouder te worden is minimum 18 jaar (in tegenstelling trouwens tot  de leeftijdsvoorwaarden om te adopteren waarbij de minimum leeftijd hoger ligt, nl 25 jaar). Het Vlaams pleegzorgdecreet legt die minimum leeftijd (“meerderjarig”) heel uitdrukkelijk op als wettelijke voorwaarde voor een pleegouder.

Een maximum leeftijd om pleegouder te worden is niet letterlijk vermeld in het Vlaams pleegzorgdecreet. Het decreet zegt wel dat het pleeggezin “voldoende draagkracht moet hebben om het pleegkind een stabiel leefklimaat te bieden”. In die zin gaat men er bij perspectiefbiedende (langdurige) pleegzorg principieel van uit dat een pleegkind voor lange tijd en stabiel moet kunnen verblijven in een zelfde pleeggezin. In de praktijk hanteert Pleegzorg Vlaanderen daarom de regel dat het leeftijdsverschil tussen een pleegkind en pleegouder maximaal 45 jaar mag bedragen bij een langdurige, perspectiefbiedende plaatsing.  De redenering erachter is dat wie een bijvoorbeeld een baby krijgt toegewezen, zich in principe nog een 20-tal jaren blijvend zou moeten kunnen engageren.

Let wel, bij perspectiefzoekende (kortdurende) pleegzorg  en ondersteunende pleegzorg (bv. crisisopvang, vakantiepleegzorg en weekendpleegzorg) is dat leeftijdsverschil en dus de maximum leeftijd als pleegouder veel minder relevant.

Zo, hieruit kan je voor jezelf inschatten welke jouw maximum leeftijd is om pleegouder te worden, afhankelijk van de vorm van pleegzorg en de leeftijdsmarge van het pleegkind die je voor ogen had.

Leeftijd kan één van de elementen zijn die  aan bod komt tijdens de duur van de selectieprocedure als pleegouder , onder meer bij het bepalen van jouw pleegouderprofiel (m.a.w. welke vorm van pleegzorg, leeftijdsmarge en problematiek van het pleegkind,… past bij jou).

Is pleegzorg een optie die jij eventueel overweegt tijdens of na je fertiliteitstraject? In mijn individueel begeleidingstraject bied ik onder meer keuzebegeleiding.

 

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.

 

Deel dit bericht: