Heeft een cryo (ingevroren embryo) goede overlevingskansen en slaagkansen? Is de kans groot dat ik zwanger word van een cryo?Heeft een cryo (ingevroren embryo) goede overlevingskansen en slaagkansen? Is de kans groot dat ik zwanger word van een cryo?

Het antwoord op de vraag of een cryo  (=ingevroren embryo)  goede overlevingskansen  en slaagkansen heeft, is een volmondig “JA”.  De tijd dat een cryo eerder een “troostprijs” was met sterk verlaagde slaagkansen is helemaal voorbij.  De kans dat je zwanger wordt van een embryo dat ingevroren is geweest, is tegenwoordig héél reëel.

Uit de meest recente Belgische statistieken blijkt dat 91,5% van de cryo’s overleven na ontdooiing.  Fertiliteitscentra getuigen dat het overlevingspercentage bij ingevroren blastocysten (= dag 5 embryo’s)  na ontdooiing zelfs tot 97% bedraagt.

Na terugplaatsing van zo’n ontdooide cryo liggen de kansen op een innesteling en  zwangerschap vervolgens nauwelijks nog veel lager dan bij een vers embryo.

Kijken we opnieuw naar de meest recente Belgische statistieken, die van 2016 dateren, en vergelijken we daarin de slaagkansen van een vers versus een ingevroren embryo.

  • Bij de leeftijdscategorie tot 36 jaar leveren gemiddeld 37,2 % van de terugplaatsingen van een vers embryo een klinische zwangerschap Bij de behandeling met cryo’s is die kans op een klinische zwangerschap 31,3 %.
  • Bij de leeftijdscategorie tussen 36 en 40 jaar resulteren gemiddeld 29,5% van de terugplaatsingen van een vers embryo in een klinische zwangerschap. Bij de behandeling met cryo’s is de kans op een klinische zwangerschap 29,3% .

Nog meer recent beginnen fertiliteitscentra zelfs een evolutie  te merken waarbij de slaagkansen met ingevroren embryo’s soms hoger liggen dan die met verse embryo’s. Dit opent naar de toekomst toe mogelijkheden om een “freeze-all” strategie te gaan volgen, een strategie waarbij men alle embryo’s invriest en pas terugplaatst tijdens een volgende cyclus. Het voordeel van zo’n “freeze all” is dat het lichaam al beter hersteld is na de stimulatie, eicelpunctie,…. en in die zin in een betere conditie verkeert om een zwangerschap te doen ontstaan. Nu gebeurt een freeze all trouwens  al bij bijvoorbeeld overstimulatie, Preimplantatie Genetische Diagnose (afkorting: PGD) , als het baarmoederslijmvlies slecht ontwikkelt, enz.

Deze evolutie is best opmerkelijk als je bedenkt dat in een vrij recent verleden- en dan spreken we  over niet meer dan een aantal jaren geleden- de slaagkansen met een cryo nog maar rond de 10% lagen. Vanwaar die grote vooruitgang?

 

  • Nieuwe invriestechniek voor embryo’s:

Terwijl men vroeger cryopreservatie toepaste, past men nu vitrificatie – letterlijk: verglazing- toe. Bij deze nieuwe invriestechniek, waarbij men zeer hoge concentraties aan vriesvloeistof gebruikt, brengt men de embryo’s veel sneller  op lagere temperatuur. Vroeger duurde het invriezen van embryo’s 3 uur, nu is dat nog maar 10 minuten. Deze vermindering van invriesduur zorgt ervoor dat er geen tijd is voor de vorming van ijskristallen in het cytoplasma, het vloeibare deel van een cel. Het was net die kristalvorming die in het verleden veel schade kon aanrichten bij een ingevroren embryo en de slaagkansen verminderde.

 

  • Gewijzigde selectie- en invriesbeleid:

De vitrificatie (“fast freeze”) techniek maakt het mogelijk om ook meer complexe structuren, zoals een blastocyst of dag 5 embryo te gaan invriezen. En bijgevolg kan men een gewijzigd selectie- en invriesbeleid gaan voeren waarbij men de embryo’s maximaal pas invriest op dag 5. Dat geeft een betere selectie en  verhoogt de slaagkansen met zo’n cryo.

Bijkomend voordeel is dat men op die manier veel efficiënter embryo’s invriest en ontdooid, met minder ingevroren embryo’s in bewaring maar wel met betere kansen op een zwangerschap tot gevolg.

Cryo’s leveren de dag van vandaag dus volwaardige extra kansen op een zwangerschap op, binnen behandelingscyclussen die een stuk minder duur en minder belastend zijn.

De kansen op afwijkingen bij het embryo of complicaties tijdens de zwangerschap blijkt na een de terugplaatsing van een ingevroren embryo niet groter dan bij een vers embryo.

Praat hier ook over met je arts(en) of de embryologen van het fertiliteitscentrum!

Hoe ga jij het volgende gesprek met je arts optimaal voorbereiden en aanpakken? Hoe bekom je zo veel mogelijk cruciale informatie, die je vooruit kan helpen? Ik heb een handig boekje, inclusief enkele onmisbare bijlagen, geschreven om je helemaal op weg te helpen. Download het gratis!

 

Download je gratis doe-boek: “Haal zo veel méér uit de communicatie met je artsen!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Deel dit bericht: