Kan ik als alleenstaande adopteren?Kan ik als alleenstaande adopteren?

Op de vraag of je als alleenstaande kan adopteren,  geldt geen simpel ja/nee-antwoord.  Er spelen hierin een 3-tal elementen mee:

  1. Adopteren als alleenstaande, vanuit de Belgische wetgeving

De Belgische wetgeving laat toe dan men als alleenstaande kan adopteren.

Binnenlandse adoptie door alleenstaanden  is  dus in principe allszins mogelijk. De wachttijden voor binnenlandse adoptie lopen echter op tot 7 tot 9 jaar, omdat maar een laag aantal kinderen wordt afgestaan voor adoptie via de bemiddeling van de binnenlandse adoptiedienst (gemiddeld ca. 20 tot 30 per jaar, in 2018 waren het er zelfs maar 19). Zie verder ook punt 3.

  1. Adopteren als alleenstaande, vanuit de voorwaarden van de herkomstlanden

Wil men als alleenstaande gaan voor interlandelijke adoptie, dan zal men -bovenop de voorwaarden  opgelegd in ons eigen land- ook rekening moeten houden met de voorwaarden  vanuit de herkomstlanden.  De mate waarin herkomstlanden het adopteren door alleenstaanden toelaten, varieert erg sterk van land tot land. Zo zijn er landen die:

  • het adopteren door alleenstaanden in het geheel niet toelaten

bijvoorbeeld  Burkina Faso

  • het adopteren door zowel alleenstaande vrouwen als mannen toelaten, zonder verder voorwaarden of met bijkomende voorwaarden

bijvoorbeeld Zuid-Afrika (zonder verdere voorwaarden), Guinée (zonder verdere voorwaarden), India (alleenstaande mannen mogen geen meisje adopteren)

  • het adopteren door alleenstaanden enkel toelaten als het vrouwen betreft, soms met bijkomende voorwaarden

bijvoorbeeld China ( alleenstaande heteroseksuele vrouwen die open staan voor een kindje met een ernstig medisch probleem),  Filipijnen (alleenstaande vrouwen voor kinderen van minstens 9 jaar oud)

Als men als alleenstaande interlandelijk wil adopteren, zal men bij de keuze van het herkomstland rekening moeten houden met deze voorwaarden.

 

  1. Alleenstaand zijn, als element tijdens de adoptieprocedure

Het feit dat men alleenstaand is, zal aan bod komen tijdens het maatschappelijk onderzoek , dat dient als voorbereiding  van de beslissing van de rechtbank over het geschiktheidsvonnis.

Ook bij de matching van een kind aan een adoptant door het adoptiebureau of een buitenlandse instantie kan het feit dat de adoptant alleenstaand is mogelijk een rol spelen.

 

Het antwoord op de vraag of je als alleenstaande pleegouder kan worden, vind je trouwens terug onder een apart FAQ-item in de categorie “Pleegzorg” van deze lijst met veelgestelde vragen.

Overweeg jij om als single te kiezen voor het ouderschap? Welke keuzes liggen voor jou open? Welke rol speelt jouw omgeving in deze keuze? Hoe is het om eventueel het idee te laten varen om je kinderwens te vervullen met een partner? Hoe ga jij voor jezelf zorgen als solo-ouder? …  Mijn individueel begeleidingstraject is er ook voor jou.

 

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.

 

Deel dit bericht: