Kan een gekende spermadonor het vaderschap opeisen?Kan een gekende spermadonor het vaderschap opeisen?

De wetgever in België trekt nog steeds -ondanks vele ethische discussies- de kaart van anonieme spermadonoren.  Toch laat de Belgische wet op de medisch begeleide voortplanting ook de mogelijkheid open om te kiezen voor een gekende spermadonor, mits voorafgaand akkoord tussen wensouder(s) en donor. Wat betekent het juridisch als men kiest voor een gekende spermadonor? Kan deze gekende spermadonor dan bijvoorbeeld ooit het vaderschap opeisen?

De Belgische wet op de medisch begeleide voortplanting zegt dat vanaf de inseminatie met zaadcellen van een  spermadonor de afstammingsregels zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek in het voordeel spelen van de wensouder(s) die de zaadcellen ontvangen hebben (heeft).

Wat betekent dit? Het burgerlijk wetboek regelt normaal het afstammingsrecht.  De afstammingsregels van het burgerlijk wetboek beschouwen de genetische vader als de wettelijke vader. De wet op de medisch begeleide voortplanting heeft die regels opzij geschoven ten voordele van de wensouder(s), die met deze vruchtbaarheidsbehandeling instemde (n) in een overeenkomst met het fertiliteitscentrum.  Een gekende spermadonor kan hierdoor het vaderschap niet opeisen. Omgekeerd kunnen de kinderen die voortkomen uit een vruchtbaarheidsbehandeling met een gekende spermadonor in dat  geval ook geen rechtsvorderingen instellen, bijvoorbeeld met betrekking tot een erfenis.

Een ietwat ander verhaal  is het wanneer men kiest voor een gekende spermadonor, zonder overeenkomst  tussen wensouders en fertiliteitskliniek!

Overweeg jij/ overwegen het vervullen van jouw/jullie kinderwens via een spermadonor? Hoe maak je deze, wellicht niet evidente, keuze? Welke impact heeft dat op JOU? Wat verlies je hierbij en hoe ga je daarmee om? … Deze aspecten komen ook aan bod in mijn individueel begeleidingstraject.

 

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.

Deel dit bericht: