STAP 1: Stress, te lijf met gepaste strategieën.STAP 1: Stress, te lijf met gepaste strategieën.

Waar loop jij precies allemaal tegenaan in je fertiliteitstraject? Wat triggert bij jou concreet die stress?

Op welke manieren ga jij over het algemeen om met stress? Wat zijn jouw valkuilen hierbij? Hoe kan je die stress actief aanpakken?

Deze stap levert jou onmisbare persoonlijke inzichten op.