STAP 2: Jij en je omgeving, samen sterk door wederzijds respect.STAP 2: Jij en je omgeving, samen sterk door wederzijds respect.

Je kan er niet omheen: een stérk netwerk is een ongelooflijk belangrijke pijler. Maar dat kan enkel ontstaan uit wederzijds respect.

Wat is jouw behoefte in relatie tot je eventuele partner, je vrienden en kennissen, familie, vrienden, collega’s en leidinggevende, dokter(s),…? Wat heb je van hen nodig? En wat heb je zeker niét van hen nodig?

We bekijken hoe jij doordacht en assertief kan communiceren met je omgeving als het over het thema kinderwens gaat en hoe jij een sterk netwerk opbouwt. Daarbij is het niet zozeer belangrijk hoe groot dat netwerk is, maar wel dat het een weloverwogen ‘harde kern’ heeft.