Kan een holebikoppel adopteren?Kan een holebikoppel adopteren?

De Belgische wetgeving laat sinds 2006 toe dat holebikoppels adopteren. De wetgever paste toen een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek aan om adoptie door personen van hetzelfde geslacht  mogelijk te maken.

Holebi’s (evenals hetero’s) kunnen als koppel adopteren als zij:

  • Gehuwd zijn
  • Wettelijk samenwonen
  • Minstens 3 jaar feitelijk samenwonen

Maar, in de praktijk is het voor holebikoppels helaas nog altijd niet evident om te adopteren. Laten we even bekijken hoe de praktijk van adoptie er  voor holebi’s uitziet voor enerzijds interlandelijke, anderzijds binnenlandse adoptie:

  1. Interlandelijk adopteren door holebi-koppels

Naast de Belgische regels moet men bij interlandelijk adopteren ook rekening houden met de voorwaarden die de herkomstlanden opleggen. Adoptie door holebikoppels is toegelaten  in grote delen van Europa, Zuid-Afrika, Brazilië, Canada, Uruguay, Mexico, Australië en bepaalde staten in de USA.  Maar, België heeft maar een beperkt aantal adoptiebureaus voor bemiddeling in interlandelijke adoptie en die bureaus werken samen met een maar beperkt aantal herkomstlanden. Van de genoemde landen is er alleen een samenwerkingsverband met Zuid-Afrika. De Verenigde Staten is in proeffase.

Zelfstandige adoptie door holebikoppels in één van deze landen (mits geschiktheidsvonnis, maar zonder bemiddeling van een adoptiedienst) is in theorie een optie.  Maar in realiteit zijn het goed ontwikkelde landen waar adoptiekinderen vaak geplaatst worden via binnenlandse adoptie en waar dus minder behoefte is aan buitenlandse adoptanten.

Eén van de zeldzame keren dat een holebikoppel erin slaagde om interlandelijk te adopteren was via zelfstandige adoptie uit de Verenigde staten. Maar de erkenning in België gebeurde toen niet zonder slag of stoot.

  1. Binnenlands adopteren door holebikoppels

De (iets) meer realistische optie voor holebikoppels om te adopteren is via binnenlandse adoptie.

Let wel, er worden hier weinig kinderen afgestaan voor adoptie via de bemiddeling van de binnenlandse adoptiedienst (gemiddeld ca. 20 tot 30 kinderen  per jaar, in 2018 waren het er zelfs maar 19).  Een tijd lang is er een zelfs een  inschrijvingsstop geweest voor binnenlandse adoptie. Die is sinds 2016 weer opgeheven.

De biologische ouders hebben de mogelijkheid om mee te beslissen in welk type gezin het kind terecht komt. Dit blijkt in de praktijk  soms in het voordeel en soms in het nadeel van de holebikoppels- adoptanten te spelen.

De wachttijden voor binnenlandse adoptie lopen momenteel op tot 7 tot 9 jaar.

Voor welke optie gaan jullie als holebikoppel voor het vervullen van jullie kinderwens? In mijn individueel begeleidingstraject kan ik jullie onder meer keuzebegeleiding bieden.

 

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.

 

Deel dit bericht: