STAP 4: Verlies, dat een plek mag krijgen in je leven.STAP 4: Verlies, dat een plek mag krijgen in je leven.

Schaduwverdriet is alle verlies dat de maatschappij niet als volwaardig erkent en dat daardoor vaak niet openlijk wordt beleefd: het blijft in de schaduw. We halen de verliezen die jij leed binnen dit fertiliteitstraject voorzichtig uit de schaduw. Omdat ze ertoe doen. Omdat het negeren ervan het ergste is dat je jezelf kan aandoen.

We bekijken hoe jij dat verlies toch een plek geeft in je leven. En hoe je toch verbinding kan blijven voelen met wat je verloor.