Wat is in België de leeftijdsgrens voor een IVF-behandeling? En wat is de leeftijdsgrens voor de terugbetaling?Wat is in België de leeftijdsgrens voor een IVF-behandeling? En wat is de leeftijdsgrens voor de terugbetaling?

In België is de gemiddelde leeftijd van een vrouw die een IVF- behandeling met eigen eicellen ondergaat de facto 35 jaar.  Dit is al een vrij hoog gemiddelde, maar waar ligt  in België bij IVF precies de leeftijdsgrens voor de behandeling en voor de terugbetaling?

In hoeverre men wettelijk al dan niet een leeftijdsgrens voor IVF  invoert – en zo ja welke leeftijdsgrens- is veelal een heikele afweging van medische, ethische en maatschappelijke argumenten.  De Belgische wet betreffende de medisch begeleide voortplanting van 2007 heeft uiteindelijk volgende leeftijdsgrenzen ingevoerd voor een IVF behandeling:

  • eicelpunctie IVF en “verzoek tot terugplaatsing”: tot maximum 45 jaar (= tot de dag voor de 46ste verjaardag)
  • embryo terugplaatsing IVF : tot maximum 47 jaar( = tot de dag voor de 48ste verjaardag)

Ook voor de terugbetaling van kosten in verband met IVF  zijn er wettelijk – via een aantal koninklijke besluiten – leeftijdsgrenzen  ingevoerd. De leeftijdsgrens voor terugbetaling verschilt van de bovenstaande leeftijdsgrenzen om een behandeling te krijgen. Om een forfaitair bedrag van terugbetaling voor de laboratoriumkosten bij IVF te krijgen, mag de vrouw met name maximum 42 jaar zijn  (= tot de dag voor de 43ste verjaardag). Dezelfde wettelijke leeftijdsgrens geldt ook voor de forfaitaire terugbetaling van medicatie.

Let op !

  • Fertiliteitscentra voeren soms een eigen beleid en hanteren in bepaalde gevallen iets strengere leeftijdsgrenzen voor een behandeling.
  • Buiten België gelden er andere wettelijke leeftijdsgrenzen. Alleen al binnen Europa zijn er grote verschillen in de wettelijke leeftijdsgrenzen voor IVF- behandelingen. Dit vormt één van de gronden waarom vrouwen/koppels naar het buitenland trekken voor IVF- behandelingen.

 

Conclusie:

  • Bij IVF moet men volgens de Belgische wet op de medisch begeleide voortplanting voor de dag van de 46ste verjaardag een eicelpunctie hebben, om vervolgens voor de dag van de 48ste verjaardag een embryo terugplaatsing (van ingevroren embryo’s) te krijgen. Men moet de terugplaatsing al aanvragen voor de dag van de 46ste verjaardag. Maar vanaf de dag van de 43ste verjaardag krijgt men geen terugbetaling meer voor de kosten voor labowerk en medicatie.
  • Informeer je goed over  het beleid dat het fertiliteitscentrum voert over leeftijdsgrenzen.
  • Ga je naar het buitenland voor een IVF behandeling, informeer je dan goed over (onder meer) de leeftijdsvoorwaarden die daar (al dan niet) gelden.

Vraag je arts eventueel om bijkomende informatie.

Hoe ga jij het volgende gesprek met je arts optimaal voorbereiden en aanpakken? Hoe bekom je zo veel mogelijk cruciale informatie, die je vooruit kan helpen? … Ik heb er een handig boekje, inclusief enkele onmisbare bijlagen, over geschreven dat je helemaal op weg helpt. Download het gratis!

 

Download je gratis doe-boek: “Haal zo veel méér uit de communicatie met je artsen!”

Deel dit bericht: