Wat maakt dat wensouders soms naar het buitenland trekken voor vruchtbaarheidsbehandelingen met eiceldonatie, spermadonatie of embryodonatie??Wat maakt dat wensouders soms naar het buitenland trekken voor vruchtbaarheidsbehandelingen met eiceldonatie, spermadonatie of embryodonatie??

Er zijn verschillende mogelijke reden waarom mensen naar het buitenland reizen voor behandelingen met eiceldonatie, spermadonatie of embryodonatie.

Dat kan trouwens in beide richtingen zijn: Belgen trekken naar het buitenland voor eiceldonatie, spermadonatie of embryodonatie.  Maar even goed komt men vanuit het buitenland naar België.

  • aantal donoren

voorbeeld: weinig eiceldonoren , spermadonoren en embryodonoren in ons eigen land in vergelijking met bepaalde andere landen in Europa

voorbeeld: door het relatief tekort aan eiceldonoren in ons land, zijn ook weinig jonge eiceldonoren beschikbaar, in vergelijkbaar met bepaalde andere landen in Europa

  • wettelijk verbod op toegang tot bepaalde vormen van medisch begeleide voortplanting

voorbeeld:  algemeen wettelijk verbod op eiceldonatie in het buitenland, onder meer in ons buurland Duitsland

  • uitsluiting van bepaalde patiëntengroepen (algemene wettelijke uitsluiting of op basis van screening door en/of beleid van fertiliteitscentra)

voorbeeld: wettelijk algemeen  geen toegang tot medisch begeleide voortplanting (en dus ook niet tot behandelingen met spermadonatie) voor lesbische koppels in het buitenland, zoals in ons buurland Frankrijk

  • uitsluiting op basis van leeftijd (algemene wettelijke uitsluiting of op basis van beleid van fertiliteitscentra)

voorbeeld:  leeftijdsgrenzen voor eicelacceptor  in ons eigen land

  • wettelijke bepalingen over (niet-) anonimiteit van donoren

voorbeeld: enkel nog anonimiteit van donoren in het buitenland, waaronder in ons buurland Nederland

  • kwaliteit vruchtbaarheidsgeneeskunde

voorbeeld: ons eigen land is een autoriteit op het vlak van vruchtbaarheidsgeneeskunde en trekt alleen daardoor al veel patiënten aan uit het buitenland

 

Ik bied begeleiding aan iedereen die een fertiliteitstraject doormaakt. Overweeg jij of ben jij bezig met vruchtbaarheidsbehandelingen via donorconceptie (in binnen-of buitenland)? Ook jij ben heel welkom in mijn individueel begeleidingstraject.

 

Vraag hier je gratis kennismakingsgesprek aan.

Deel dit bericht: